Fotoalbum

Mange møtte fram til åpningen.

Kristian Kjøll fikk overrakt gave for sin innsats.

Jan Åge Paulsen skal foreta den offisielle åpningen.

Så fikk de frivillige prøve seg.

Dagfinn Larsen overrekker på vegne av Lions minnegaven fra avdøde Nils Philip Agerup.

Gaveoverrekkelse fra Revmatikerforeningen.

Så fikk alle prøve seg.

Bodil Næss i støtet

Til slutt var det grilling.

Her er bilder fra åpningen av petanque-banen samt fra Lions minnegave.