Styret

Styret består av:

 

 • Styreleder:    Ellen Marie Rønningen
 • Nestleder :     Dagfin Larsen
 • Styremedlem:  Lena Digenes
 • Styremedlem:  Ole Gunnar Solberg
 • Styremedlem:  Odd Alfred Frydenberg
 • Styremedlem: Åse Jorun Andersen
 • Varamedlem:  Jan Aksel Hallerud
 • Varamedlem:    Bjørg Bjercke
 • Varamedlem:     Eva H Hansen
 • Varamedlem:     Berit Tronrud

    

 • Daglig leder:      Birgit Haug / Åshild Meland

Det er ikke lagt inn noen video